Obvezno zavarovanje

Obvezno zavarovanje je zavarovanje, ki so ga določene osebe dolžne skleniti. Uvede se z zakonom.


V Sloveniji imamo med individualnimi zavarovanji obvezna zavarovanja v prometu, obvezna zavarovanja odgovornosti v nekaterih dejavnostih in zavarovanja ekoloških škod.


Obvezna zavarovanja v prometu so:

  • zavarovanje potnikov v javnem prevozu proti posledicam nezgode;
  • zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam;
  • zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. 

Druga obvezna zavarovanja so:

  • zavarovanje odvetniške odgovornosti;
  • zavarovanje notarske odgovornosti;
  • zavarovanje odgovornosti revizorjev finančnega poslovanja;
  • zavarovanje projektantske odgovornosti;
  • zavarovanje ekoloških škod.
Deli povezavo na: