Podatki o skladih in vrednosti enot premoženja

Podatki o skladih in vrednosti enot premoženja skladov (VEP) v ponudbi naložbenih zavarovanj in kritnih skladov v ponudbi prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav in informativni izračun donosnosti v %.

 

ETF Skladi - informativni izračun donosnosti v %.

Skladi ETF so na izbiro le v ponudbi Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks.

 

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

 

Informativni izračun donosnosti skladov v %

 

Vrednosti točke naložbenega paketa (VTNP) v okviru Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika dinamični FLEKS in Naložbenega življenjskega zavarovanja Ilirika Dinamični NŽZ. Informativni izračun donosnosti skladov v %

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan, kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket. Sestava naložbenega paketa, naložbena politika in stroški skladov so dostopni v prospektih skladov in v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni in kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni. Donosnost sklada je v %.

 

Kritni sklad (KS) Datum uvedbe Mesec
VEP
VEP
v EUR
1 mesec 3 meseci 1 leto 5 let od uvedbe KS
TRIGLAV PDPZ - drzni 1.1.2016              
 
TRIGLAV PDPZ - zmerni 1.1.2016              
 

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2018 znaša 0,05% na mesečni ravni oziroma 0,61% na letni ravni.