Zavarovanje na dogovorjeno vrednost

Za zavarovanje na dogovorjeno vrednost obstajajo posebni pogoji, ki urejajo tovrstna zavarovanja. Gre za nekakšno kombinacijo klasičnega zavarovanja in zavarovanja na prvi riziko, sklenejo pa jih lahko le tisti zavarovalci, ki redno vodijo predpisane knjigovodske evidence o vrednosti osnovnih sredstev.
Deli povezavo na: