Zavarovanje na prvi riziko

Pri načinu zavarovanja na prvi riziko se ne upošteva razmerje med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo kot pri klasičnem zavarovanju. Ob zavarovalnem primeru je zavarovalnina enaka z zavarovanjem kriti škodi, vendar le v primeru, če je zavarovalna vsota enaka ali višja od nastale škode. Če pa z zavarovanjem krita škoda presega zavarovalno vsoto, je zavarovalnina enaka zavarovalni vsoti.
Deli povezavo na: