Zavarovalni pogoji

Zavarovalni pogoji so sestavni del zavarovalne pogodbe in so pravila, po katerih se sklenejo zavarovanja ter natančneje določajo pravice in obveznosti oseb, ki sodelujejo v zavarovanju (predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, obseg kritja, povečane nevarnosti, izključitve, izgube zavarovalnih pravic, obveščanje o spremembah, varnost osebnih podatkov,...) Med zavarovalne pogoje spadajo: Splošni zavarovalni pogoji, Dodatni/Dopolnili zavarovalni pogoji, Posebni zavarovalni pogoji in Klavzule.

Deli povezavo na: