Zavarovalna polica

Zavarovalna polica je sestavni del zavarovalne pogodbe. V zavarovalni polici morajo zato biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo sklenitev zavarovanja. Zavarovalna polica vsebuje bistvene elemente zavarovalne pogodbe: stranke, zavarovalni predmet oz. interes ali zavarovano osebo, označbo zavarovanih nevarnosti, navedbo splošnih in posebnih pogojev, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, izračun zavarovalne premije, trajanje zavarovanja, kraj sklenitve pogodbe, ter podpis pogodbenih strank. Zavarovalno polico sme začasno nadomeščati potrdilo o začasnem kritju.
Deli povezavo na: