Franšiza

Franšiza je lastna udeležba zavarovanca v škodi, ki jo nosi sam, če je ta manjša ali enaka franšiznemu znesku. Franšizni znesek se določi v absolutnem znesku ali pa z odstotkom od zavarovalne vsote ali od zavarovalne vrednosti. Ločimo dve vrsti franšiz:
  • navadna ali integralna franšiza,
  • odbitna ali presežkovna franšiza.
Navadna franšiza je franšiza, pri kateri zavarovalnica nadomesti nastalo škodo, ki po vrednosti presega franšizni znesek v celoti. Pri odbitni franšizi pa zavarovalnica pri škodah, ki presegajo franšizni znesek, plača samo presežek nad franšiznim zneskom.
Deli povezavo na: