Zavarovanje na taksirano vrednost

Pri tem načinu zavarovanja se zavarovalec in zavarovalnica zaradi poenostavljene likvidacije zavarovalnega primera že ob sklenitvi zavarovanja dogovorita o višini vrednosti zavarovanega predmeta. Ta način zavarovanja uporabljamo predvsem pri zavarovanju dragocenosti, umetniških predmetov, arhivskega materiala ipd.
Deli povezavo na: