Klasično zavarovanje

Pri tem načinu zavarovanja se zavarovalnina določi tako, da se znesek z zavarovanjem krite škode pomnoži s količnikom med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo, s tem da vrednost količnika ne sme biti višja od 1. To pomeni, da je pri klasičnem zavarovanju zavarovalnina na splošno odvisna od razmerja med zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo.
Deli povezavo na: