Zavarovanec

Zavarovanec je pri zavarovanju premoženja oseba, katerega premoženje ali premoženjski interes je zavarovan, pri čemer sta zavarovanec in zavarovalec ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun. Pri prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanjih je zavarovanec oseba, od katere smrti, okvare zdravja ali upokojitve je odvisno izplačilo zavarovalnine.


Pri nezgodnih zavarovanjih je zavarovanec tista oseba, od katere smrti, invalidnosti ali okvare zdravja je odvisno izplačilo zavarovalne vsote oziroma povračilo.
Deli povezavo na: