Ali je ob škodnem primeru bistveno število dni zastoja proizvodnje?

Ne, zavarovalnica povrne škodo, ki je podjetju nastala zaradi zmanjšanja prihodka (prometa). Gre za tiste fiksne (stalne) stroške, ki jih podjetje ne more pokriti in tisti del dobička, ki ga podjetje ne more doseči zaradi izpada prihodka.
Če pride do obratovalnega zastoja (izpad proizvodnje), ne pa do zmanjšanja prometa (prihodka), zavarovalnega primera ni.

Deli povezavo na: