Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zaradi nastanka strojeloma lahko nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode. Zato vam svetujemo, da poleg strojelomnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma krije kosmati dobiček podjetja (predmet kritja je gross profit - fiksni stroški in dobiček). S tem zavarovanjem krijemo finančne izgube (izgubljeni dobiček in vse nadaljnje stroške, ki nastajajo podjetju v času obratovalnega zastoja) tako, da bodo finančno gledano, rezultati poslovanja podjetja ekvivalentni rezultatom podjetja brez obratovalnega zastoja.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma je še posebej zanimivo za delničarje oz. lastnike podjetij, pa tudi sindikate, saj to zavarovanje zagotavlja kritje stroškov za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja ter nemoteno izplačilo plač zaposlenim.