Kaj mi nudi domska asistenca?

Zavarovanje domske asistence je v obsegu paketnega zavarovanja A, B ali C.

Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira pomoč v nujnem primeru, ki zahteva določene obrtniške storitve, storitev varovanja doma, storitev prevoza in začasne namestitve, storitev odpiranja vhodnih vrat, informacije o začasni selitvi, informacije o veterinarskih storitvah, informacije o storitvah drugih strokovnjakov in posredovanje informacij zavarovancu oziroma upravičencem informacij o postopku reševanja posledic nujnega primera. Stroški asistenčnega centra so kriti s tem zavarovanjem.

Zavarovanje domske asistence v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za največ šest nujnih primerov.

Zavarovalnica pri obrtniških storitvah, kjer zagotavlja pomoč v nujnem primeru, krije potne stroške izvajalca storitve v celoti in njegovi prvi dve delovni uri in pol, ne krije pa materiala. V primeru sklenitve paketa B ali C krije zavarovanje tudi potrošni material (kot na primer razna tesnila, spojke,…) do višine 10 EUR po asistenčnem primeru.

Zavarovalnica krije stroške nadzora za največ 24 ur. Kadar je varovanje doma potrebno zaradi vloma, zavarovalnica zagotovi varovanje najdlje do prihoda mizarja, ki ga napoti zavarovalnica, ali do odklonitve namestitve začasne zapore doma, bodisi mizarju bodisi zavarovalnici.

Zavarovalnica krije stroške prevoza od doma do mesta začasne nastanitve največ v višini do 75 EUR (vključno z DDV) in stroške začasne namestitve v višini do 75 EUR (vključno z DDV) za vsakega upravičenca.
Deli povezavo na: