Kako je s socialno ogroženimi, ki so oproščeni plačevanja dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj?

Od 1.1.2009 lahko vsi prejemniki denarne socialne pomoči vložijo zahtevek za mirovanje in za čas veljavnosti odločbe o denarni socialni pomoči jim ne bo potrebno plačevati premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Deli povezavo na: