Kako je s trajanjem pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovalna pogodba traja skladno z zakonom najmanj eno leto, razen v primeru zavarovanih oseb, katerih status zavarovalne osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je časovno omejeno. Zavarovanec izbere poljubno število let trajanja zavarovanja.
Deli povezavo na: