Zavarovanje špediterske odgovornosti

Špediter izvaja dejavnost odpreme, dostave in tranzita blaga. Pri tem mora ravnati odgovorno do naročnika storitve in do blaga.

V okviru zavarovanja špediterske odgovornosti zavarovalnica do določenega limita krije zakonsko določeno odgovornost špediterja za škodo, ki nastane kot posledica kršitev pri izvrševanju odpremniške dejavnosti.

Odgovornost špediterja urejata:

  • Obligacijski zakonik in
  • Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije.

Špediterji, ki so vključeni v FIATA združenje, lahko zavarujejo tudi odgovornost za škode na blagu po FIATA nakladnici. Pri ugotavljanju zavarovančeve odgovornosti se v tem primeru uporablja:

  • veljavna zakonodaja,
  • mednarodne konvencije za posamezno vrsto prevoza in
  • določila FIATA nakladnice.

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik (pdf) in nam ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.