Zavarovanje prevozniške odgovornosti za tovor v cestnem prometu

Prevoznik v cestnem prometu je odgovoren za škodo na tovoru, ki ga je prevzel na prevoz z ustreznim prevoznim dokumentom. Obseg njegove odgovornosti je zakonsko določen za domače, mednarodne in kabotažne prevoze.

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so škode, ki jih od prevoznikov z odškodninskimi zahtevki zahtevajo oškodovanci zaradi izgube ali poškodb tovora oziroma zamude pri izročitvi tovora na podlagi njihove odgovornosti, ki je določena z naslednjimi zakoni in predpisi:

  • z Zakonom o prevoznih pogodbah v cestnem prometu in Obligacijskim zakonikom (za prevoze znotraj Republike Slovenije),
  • s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cestah (CMR) in protokolom k tej konvenciji (za mednarodne prevoze),
  • z nacionalno zakonodajo posameznih držav članic Evropske unije (za kabotažne prevoze).

Na višino zavarovalne premije vplivajo:

  • izbrani obseg kritja,
  • območje zavarovalnega kritja (domači ali mednarodni prevoz),
  • limit zavarovalnega kritja po posameznem škodnem dogodku in prevoznem sredstvu,
  • nosilnost prevoznega sredstva,
  • višina realizacije na osnovi obračunanih bruto voznin za opravljene prevoze,
  • škodni rezultat, ki se odraža s premijskim razredom,
  • vrsta prevoznega sredstva.

Zavarovalnica Triglav ima organizirano mrežo usposobljenih strokovnjakov po celi Evropi, ki pomagajo v primeru nastanka škode na tovoru.

S tem zavarovanjem prevoznik ne zavaruje tovora, pač pa svojo odgovornost za tovor. Naročnik prevoza oziroma lastnik tovora mora tovor zavarovati sam - odgovornost prevoznika je namreč zakonsko določena in omejena in ne varuje premoženjskih interesov lastnika tovora.
 

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik (pdf) in nam ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.