Potovanje, dopust ali izlet v tujino je največkrat povezan s prijetnimi doživetji in spomini. Vendar pa vas vedno lahko preseneti vrsta nepredvidljivih dogodkov, ki se jim ne morete izogniti. Sklenite dobro zavarovanje – sklenite zavarovanje potovanj v tujino. Poskrbeli bomo, da vas stroški odpravljanja posledic neljubih dogodkov finančno ne bodo preveč bremenili.

 

Zavarovanje je namenjeno za turistična in poslovna potovanja oziroma za bivanje v tujini z namenom študija ali dela v tujini.

 

Preverite, katere nevarnosti krije zavarovanje in v kakšni kombinaciji jih lahko sklenete. Glede na to za koliko časa potujete in s kom potujete, izberite paket z najboljšo garancijo za varno potovanje.

 

Pri izbiri letnega zavarovanja bodite pozorni na izbiro pravega zavarovanja, saj ponujamo dve različici zavarovanja, in sicer za:

  • večkratna posamezna potovanja v tujino, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni in
  • posamezno potovanje v tujino, ki traja skupaj več kot 90 dni.

 

Zavarovanje velja povsod po svetu, razen na ozemlju Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče.
 

Zavarovane nevarnosti      Višina zavarovalnega kritja v EUR
Paket A Paket B Paket C
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
 

 
      
  • stroški potrebne zdravniške oskrbe do 25.000 do 50.000 do 100.000
          – od tega za stroške prevoza do 5.000 do 15.000 do 20.000
          – nujni zobozdravstveni posegi do 150 do 200 do 300
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 50 EUR/dan, do
75 EUR/dan,
do 100 EUR/dan,

 
skupaj največ do 1.000 skupaj največ do 1.500 skupaj največ do 2.000
Zavarovanje odgovornosti do 25.000 do 50.000 do 100.000
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari , razen za: / do 750 do 1.500
  • denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. / do 250 do 250
          – če pa so v zaklenjenem hranišču / do 500 do 500
  • prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine / do 250 do 500
Zavarovanje prekinitve potovanja ali poznejše vrnitve z njega / / do 2.500
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic do 150 do 150 do 150
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 50 do 100
Zavarovanje stroškov zaradi zamude oz. odpovedi letalskega leta / / do 200

 

Zavarovanje lahko z doplačilom zavarovalne premije razširite z naslednjimi zavarovalnimi kritji:

  • paket C z višjim kritjem za zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco;
  • paket C z dodatnim zavarovanjem odpovedi večkratnih potovanj v tujino.

 

 

Cenik zavarovanja potovanj v tujino
  Zavarovalna premija v EUR
  Čas trajanja zavarovanja v dnevih
Paket Način zavarovanja 2 3 5 8 15 21 30 60 365* 365
A posamično/skupinsko 6,31 7,36 9,99 12,10 17,35 20,51 25,24 37,86 52,58 169,61
družinsko 7,57 8,83 11,99 14,51 20,82 24,61 30,28 45,43 63,09 203,52
B posamično/skupinsko 8,52 9,94 13,49 16,33 23,43 27,69 34,08 51,11 70,99 229,00
družinsko 13,20 15,41 20,91 25,30 36,31 42,91 52,82 79,23 110,03 354,94
C posamično/skupinsko 11,48 13,40 18,18 22,01 31,58 37,32 45,94 68,90 95,70 308,70
družinsko 19,52 22,77 30,91 37,42 53,69 63,45 78,09 117,14 162,68 524,79

 

*Letna premija za zavarovanje z večkratnimi potovanji v tujino, če bo posamezno potovanje trajalo manj kot 90 dni. Zavarovanja s kritjem večkratnih potovanj v tujino ni možno skleniti v obliki skupinskega zavarovanja. Premija za zavarovanje, sklenjeno preko spleta, je v prvem letu lahko nekoliko višja, ker se zavarovanje sklene za dobo enega leta in dodatno za število dni od datuma sklenitve zavarovanja do prvega dne naslednjega meseca. Zavarovanje za večkratna posamezna potovanja v tujino se sklene kot zavarovanje brez poteka. To pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja, dokler ga ena od pogodbenih strank ne odpove. Zavarovanje brez poteka prinaša poenostavljen način obnove, saj vam ga ne bo treba vsako leto na novo skleniti, pač pa boste s strani zavarovalnice ob zapadlosti premije v prihodnjem letu prejeli obračun in račun za plačilo premije. S plačilom premije si boste zagotovili podaljšanje zavarovanja. Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja lahko kadar koli odstopite od zavarovalne pogodbe – veljavnost zavarovanja bo prenehala ob izteku meseca, v katerem je bila podana zahteva za odstop od zavarovanja. Zavarovalnica vam bo v tem primeru vrnila neizkoriščeni del premije.

 

Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov.

 

 

OPOMBA:

 

Doplačila zavarovalne premije:

  • 50 %, če je v zavarovanje vključen zavarovanec, ki se bo v tujini ukvarjal z rizičnimi športi ali drugimi rizičnimi aktivnostmi*;
  • 50 %, če je v zavarovanje vključena oseba, starejša od 75 let.

 

* Rizični športi in rizične aktivnosti:
1)  pri avto-moto športih (tekmovanja, treningi, priprave, rekreativne udeležbe), pri vožnjah po dirkališčih;
2)  pri športnem letalstvu, padalstvu, jadralnem padalstvu ali podobnih dejavnostih (pri letenju z zmaji, z jadralnimi letali in podobno);
3)  pri podvodnem potapljanju brez mednarodno priznane licence za potapljanje do tiste globine potapljanja, razen snorklinga ter potapljanja pod nadzorom inštruktorja (na primer potapljaški tečaj ali tečaj za pridobitev licence za potapljanje);
4)  pri izvajanju visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (alpinizem, ekstremni pohodi v visokogorje brez usposobljenih gorskih vodnikov, ekstremni pohodi, ki niso del organiziranega pohodništva, akrobatsko smučanje, turno smučanje, heli smučanje, smučarski skoki in smučarski poleti, akrobatsko letenje, bungee jumping, base jumping, jamsko potapljanje, jamarstvo, raziskovanje jam, športne aktivnosti na divjih vodah (kajak na divjih vodah, kanjoning, raftanje na divjih vodah in podobno), rečni bob, motonavtika, motociklizem, ledno plezanje, prosto plezanje in podobno, potapljanje na dah, jockey, kolesarske dirke, konjske dirke, ultra maraton, in podobno);
5)  pri izvajanju vseh profesionalnih športov;
6)  na potovanju ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja;
7)  pri uporabi strelnega orožja ali pri opravljanju posebno nevarnih opravil, kot je na primer ravnanje z eksplozivnimi sredstvi, med opravljanjem poklicne dejavnosti, ki predvideva uporabo strelnega orožja in podobno.
 

 

Če želite glede na vaš namen potovanja drugačno kombinacijo zavarovalnih kritij, kot so bila predhodno predstavljena, se obrnite na vašega zavarovalnega zastopnika ali obiščite vam najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav.

 

 

ASISTENCA V TUJINI

 

Triglav asistenca bo za vas uredila zdravljenje in pokrila stroške zdravljenja neposredno pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zato ob nezgodi ali bolezni takoj pokličite asistenčni center, ki zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku:

 

+386 2222 2864

 

Če asistenčne pomoči ne boste uporabili ter boste stroške zdravljenja in drugih storitev poravnali sami, lahko povračilo stroškov uveljavljate po vrnitvi v domovino v najbližji poslovalnici  Zavarovalnice Triglav. Predložiti morate zavarovalno polico, celotno zdravstveno dokumentacijo in originalne račune, ki jih morate zahtevati ob plačilu storitev.

 

 

Sklenite zavarovanje - popust do 20 %
 

 


Dokumenti

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu - Zavarovanje potovanj v tujino - PDF, 406 KB
Splošni pogoji za zavarovanje potovanj v tujino - PDF, 455 KB
Skupna določila splošnih pogojev - PDF, 286 KB