GAP-zavarovanje

V primeru popolne škode ("totalke") ali tatvine vozila se lahko zgodi, da kljub avtomobilskemu zavarovanju še vedno utrpite določeno finančno izgubo - s sklenitvijo GAP zavarovanja se ji lahko izognete.

Zavarovanje krije finančno izgubo za vozila, kupljena na kredit ali lizing, ki jo utrpi zavarovanec v primeru popolne škode (»totalke«) ali tatvine kljub izplačani zavarovalnini iz avtomobilskega zavarovanja.

 

VIŠINA KRITJA FINANČNE IZGUBE

 

NOVA VOZILA

Če nastane zavarovalni primer:

 • v prvih dveh letih zavarovanja, je krita razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in nakupno ceno vozila;
 • po dveh letih od pričetka zavarovanja, je krita razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga ter amortiziranega lastnega dela kupnine (pologa).

 

RABLJENA VOZILA

Krita je razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga ter amortiziranega lastnega dela kupnine (pologa).

 

GAP zavarovanje:                                                            

 • krije tudi morebitno franšizo zavarovanja avtomobilskega kaska in
 • ne vpliva na višino izplačane zavarovalnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja avtomobilskega kaska.

 

KATERA VOZILA LAHKO ZAVARUJETE?

 

GAP zavarovanje lahko sklenete za:

 • novo vozilo (novo vozilo in vozilo, ki ni staro več kot eno leto) ali
 • rabljeno vozilo (vozilo, ki je staro več kot eno leto),

in sicer, če:

 • se uvršča v kategorijo osebnih ali lahkih gospodarskih vozil,
 • je kupljeno na kredit ali lizing (finančni ali poslovno/operativni) in
 • je zanj sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska.

 

O zavarovanju se lahko dogovorite ob ureditvi financiranja ali na prodajnem mestu nakupa vozila.

 

Zavarovanje začne veljati ob 24. uri na dan, ko sklenete zavarovanje, in traja do izteka kreditne ali lizinške pogodbe, vendar največ:

 • 84 mesecev za novo vozilo,
 • 60 mesecev za rabljeno vozilo.

 

Zavarovanje preneha tudi:

 • s predčasnim zaključkom kreditne ali lizinške pogodbe,
 • ob odsvojitvi vozila ali
 • če je uveljavljen zavarovalni primer.

 

KDAJ NASTOPI ZAVAROVALNI PRIMER?

 

Zavarovalni primer nastopi:

 • za nova vozila v prvih dveh letih zavarovanja, če je v primeru popolne škode preostanek dolga iz naslova kreditne ali lizinške pogodbe manjši od nakupne cene vozila;
 • za nova vozila po dveh letih zavarovanja in rabljena vozila, če je na dan škodnega dogodka vaš dolg do banke ali lizinga, z upoštevanjem lastnega dela kupnine (pologa), večji od ocejene vrednosti vozila.