Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

Zavarovalnica krije škodo, ki nastane banki zaradi neizpolnitve obveznosti imetnika iz poslovanja s kartico. Zavarovanec je banka, imetnik kartice pa je fizična oseba, ki kartico uporablja.
Zavarovane so terjatve iz:
  • plačilnih ali
  • kreditnih kartic,
ki jih banka v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje.

Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do imetnika po pogodbi o poslovanju s kartico.