Сакам...

Да побарам локација на Триглав

Најблиски локации на Триглав Осигурувањеконтакти

Осигурување info@triglav.mk
Штети steti@triglav.mk
Комисија за приговори/жалби zalbi@triglav.mk
Служба за позадинско работење
Наплата на побарувања по премија
naplata@triglav.mk
Сектор за економско финансиски работи e-fakturi@triglav.mk
Офицер за заштита на лични податоци oficer.lp@triglav.mk
Служба за кадровски и општи работи hrm@triglav.mk
Служба за спречување, откривање и истрага на измами sporp@triglav.mk
+389 (2) 5102 116
Односи со јавност pr@triglav.mk
Управа osig@triglav.mk
+389 (2) 5102 200


СЕДИШТЕ НА КОМПАНИЈАТА
Адреса
Бул. 8-ми Септември бр.16,
1000 Скопје
Прикажи на мапа
Телефон
02 51 02 222 / 0800 0 2222
Е-адреса
contact@triglav.mk
Испрати порака