Информирајте не ако се сомневате за измама, прекршување на Кодексот на Групацијата Триглав или какви било други неправилности, преку нашиот безбеден канал за пријавување измами и прекршувања.


Fraud hotline


  • Можете исто така да користите други методи за да пријавите сомнителна измама:
  • по е-пошта на следната е-маил адреса sporp@triglav.mk;
  • со јавување на телефонскиот број 02/5102-116;
  • по пошта на адреса ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, Бул. 8-ми Септември бр.16,1000 Скопје  (со прибелешка „СПОРП – Не отворај!“)
  • или може да не контактирате лично во ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, Служба за спречување, откривање и истраги на измами, Бул. 8-ми Септември бр.16, 1000 Скопје