Поволности

Проверете ги бројните поволности

Триглав комплет

Обезбедете ги семејството, домот и возилото и заштедете и до 50%.

Триглав автомобилска асистенција
Триглав автомобилска асистенција  секогаш кога ви е потребна помош на патот. Повикајте нѐ, тука сме за вас 24/7.
Триглав комплет +

Заштитете ги здравјето, домот и возилото и заштедете и до 40%.

Каско поволности

Како до попуст во каско осигурување од 40% до 70%.

Асистенција во домот

Комбинираното осигурување на дом ја вклучува услугата Триглав домашна асистенција. Оваа услуга ви нуди 24-часовна поддршка при итни ситуации во домот, кога има потреба да се дејствува веднаш, за да се спречи сериозна штета, којашто може да предизвика нарушување на квалитетот на вашиот живот.

Бидете безбедни кога возите

Сите ваши патувања нека започнат и завршат среќно.

Калкулатор за автомобилска одговорност

Пресметајте ја премијата за автомобилска одговорност.

SOS пакет

Обезбедете си поддршка со покритијата за операции и тешки болести на SOS пакетот. За секој случај.

Триглав бизнис пакети

Одберете ги покритијата, што најмногу одговараат за вашата компанија.

Осигурувања

Изберете го најдоброто осигурување за да се заштитите од финансиска загуба во случај на сообраќајна незгода.

Мотоциклот е повеќе од хоби, тоа е начин на живот. Затоа, одберете го најдоброто осигурување и заштитете се од финансиска загуба во случај на сообраќајна несреќа.

Кога пловите, уживате во убави искуства, но изложени сте и на непредвидливи настани и временски услови. Осигурете се добро и не препуштајте ништо на случајност.

Летањето е непредвидливо. Затоа, одлучете се за најдоброто осигурување и погрижете се за безбедноста при полетување, за време на летот и при слетување.

Домот е еден. Сигурни сме дека внимателно го одржувате и заштитувате. Како добар сопственик, осигурете го и него - со вистинскиот пакет за осигурување.

Триглав домашна асистенција ви обезбедува 24-часовна поддршка при итни ситуации во домот, кога има потреба да се дејствува веднаш.

Ваше е да го сакате вашиот миленик, наше да се погрижиме за него. Осигурете го најдобриот пријател.

Животот се состои од планови за иднината, која што не можеме да ја предвидиме, но можеме да ја осигуриме. Инвестирајте во вашата и во иднината на вашите најблиски.

Паметно изберете го вашиот пензиски фонд. Донесете ја вистинската одлука за стабилна и сигурна иднина.

Ништо не е поважно од вашето здравје. Обезбедете си врвна здравствена услуга и заштитете се од трошоците за специјалистички здравствени услуги, дијагностицирање и лекување во приватните здравствени институции.

Обезбедете материјално покритие за целата постапка на лекување на дијагностицирана малигна болест, вклучувајќи дијагностика, операции, лекови, како и радио и хемотерапија, неопходни за лекување.

Обезбедете си поддршка од 22 тешки болести. Во случај на дијагностицирање на една од овие болести ви следува еднократен надомест, кој што ќе ви помогне да се справите подобро со ситуацијата.

Осигурете го вашето здравје, а ние ќе ви обезбедиме FitKit Active пакет, кој што ви овозможува пристап до мобилната апликација FitKit.

За здравствена заштита, која што обезбедува покритие за операции и тешки болести.

Обезбедете покритие за хируршки зафати, за кои што е потребно болничко лекување за скоро сите специјалистичко консултативни области.

Осигурување за туристички и службени патувања или за престој во странство заради студирање или работа во странство.

За покривање на трошоците, што се јавуваат кога ќе предизвикате сообраќајна незгода со вашето возило во странство.

Погрижете се за вашите најмлади. Обезбедете соодветно осигурување за покритие на последици од незгода.

Грижете се за вашите тинејџери. Склучете осигурување за покривање на последиците од незгода.

За посигурен чекор. Покритија од незгода за лица на возраст од 14 до 75 години.

Погрижете се за вашето семејство, обезбедете ги од последиците на незгода и заштитете се од непланираниот финансиски товар.

Имајте мир во зрели години, заштитете се од последиците на незгода.

Без оглед дали професионално се бавите со спорт, или пак сте аматер и ентузијаст, заштитете се од последиците на незгода.

Со соодветно осигурување, погрижете се неповолните временски услови да не го загрозат вашиот приход поради уништени или намален обем на посеви.

Животните најчесто стануваат членови на семејството. Тие се изложени на разни повреди и болести. Осигурете ги со вистинското осигурување.

Изберете го најдоброто осигурување за да се заштитите од финансиска загуба во случај на сообраќајна незгода.
Мотоциклот е повеќе од хоби, тоа е начин на живот. Затоа, одберете го најдоброто осигурување и заштитете се од финансиска загуба во случај на сообраќајна несреќа.
Кога пловите, уживате во убави искуства, но изложени сте и на непредвидливи настани и временски услови. Осигурете се добро и не препуштајте ништо на случајност.
Летањето е непредвидливо. Затоа, одлучете се за најдоброто осигурување и погрижете се за безбедноста при полетување, за време на летот и при слетување.
Домот е еден. Сигурни сме дека внимателно го одржувате и заштитувате. Како добар сопственик, осигурете го и него - со вистинскиот пакет за осигурување.
Триглав домашна асистенција ви обезбедува 24-часовна поддршка при итни ситуации во домот, кога има потреба да се дејствува веднаш.
Ваше е да го сакате вашиот миленик, наше да се погрижиме за него. Осигурете го најдобриот пријател.
Животот се состои од планови за иднината, која што не можеме да ја предвидиме, но можеме да ја осигуриме. Инвестирајте во вашата и во иднината на вашите најблиски.
Паметно изберете го вашиот пензиски фонд. Донесете ја вистинската одлука за стабилна и сигурна иднина.
Ништо не е поважно од вашето здравје. Обезбедете си врвна здравствена услуга и заштитете се од трошоците за специјалистички здравствени услуги, дијагностицирање и лекување во приватните здравствени институции.
Обезбедете материјално покритие за целата постапка на лекување на дијагностицирана малигна болест, вклучувајќи дијагностика, операции, лекови, како и радио и хемотерапија, неопходни за лекување.
Обезбедете си поддршка од 22 тешки болести. Во случај на дијагностицирање на една од овие болести ви следува еднократен надомест, кој што ќе ви помогне да се справите подобро со ситуацијата.
Осигурете го вашето здравје, а ние ќе ви обезбедиме FitKit Active пакет, кој што ви овозможува пристап до мобилната апликација FitKit.
За здравствена заштита, која што обезбедува покритие за операции и тешки болести.
Обезбедете покритие за хируршки зафати, за кои што е потребно болничко лекување за скоро сите специјалистичко консултативни области.
Осигурување за туристички и службени патувања или за престој во странство заради студирање или работа во странство.
За покривање на трошоците, што се јавуваат кога ќе предизвикате сообраќајна незгода со вашето возило во странство.
Погрижете се за вашите најмлади. Обезбедете соодветно осигурување за покритие на последици од незгода.
Грижете се за вашите тинејџери. Склучете осигурување за покривање на последиците од незгода.
За посигурен чекор. Покритија од незгода за лица на возраст од 14 до 75 години.
Погрижете се за вашето семејство, обезбедете ги од последиците на незгода и заштитете се од непланираниот финансиски товар.
Имајте мир во зрели години, заштитете се од последиците на незгода.
Без оглед дали професионално се бавите со спорт, или пак сте аматер и ентузијаст, заштитете се од последиците на незгода.
Со соодветно осигурување, погрижете се неповолните временски услови да не го загрозат вашиот приход поради уништени или намален обем на посеви.
Животните најчесто стануваат членови на семејството. Тие се изложени на разни повреди и болести. Осигурете ги со вистинското осигурување.