Барања и формулари

Обрасци

Обрасците можете да ги пополните и да ги доставите онлајн или да ги испратите по пошта на Триглав Осигурување АД, Скопје, Бул. 8-ми Септември бр.16, 1000 Скопје со назнака: За офицерот за заштита на лични податоци или на е-адресата officer.lp@triglav.mk

Го задржуваме правото дополнително да Ве контактираме за време на решавањето на Вашето барање со цел да го потврдиме Вашиот идентитет, да спречиме можна злоупотреба како и со цел целосно да одговориме на Вашето барање, во случај кога барањето не ги содржи сите информации потребни за негова обработка.

 


Барања и обрасци

БАРАЊА И ОБРАСЦИ

Барања


Барање за исправка на лични податоци


Преземи
Барање за бришење на обработката на лични податоци


Преземи
Барање за ограничување на обработката на личните податоци


Преземи
Барање за пренос на личните податоци


Преземи
Барање за повлекување на согласноста за обработка на личните податоци


Преземи
Приговор на обработката на личните податоци


Преземи
Complementary Content
${loading}