Погрижете се за личната безбедност

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците во автомобилот.

Осигурувањето од автомобилска одговорност (AO) не нуди покритие за евентуалните повреди на возачот и патниците во автомобилот во случај на незгода, затоа ви препорачуваме да обезбедите дополнително осигурување за возачот и патниците во возилото.  Во таков случај, добивате надомест, доколку вие или некој од вашите сопатници се здобие со повреди. 

Осигурувањето носи финансиска сигурност, бидејќи обезбедува дневен надомест и покритие на трошоци за лекување во случај на повреда, надомест во случај на траен инвалидитет како последица од незгода, како и надомест за семејството при смртен случај.

Осигурувањето можете да го склучите заедно со осигурување од автомобилска одговорност (AO).

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе

Поволности

Каско поволности

Како до попуст во каско осигурување од 40% до 70%.

Бидете безбедни кога возите

Сите ваши патувања нека започнат и завршат среќно.

Калкулатор за автомобилска одговорност

Пресметајте ја премијата за автомобилска одговорност.

SOS пакет

Обезбедете си поддршка со покритијата за операции и тешки болести на SOS пакетот. За секој случај.

Погледнете ги останатите понуди