Заштитете ги вашите најмили бидејќи тие се сè

Семејството е нашата иднина, да го заштитиме.

Секојдневно сме изложени на ненадејни и непредвидливи настани, кои што не зависат од нас. Нивните последици можат да бидат финансиски товар за вас и за вашето семејство.  Затоа, обезбедете го вашето семејство од последиците на несреќен случај и одберете семејно осигурување од незгода.

Тоа ве штити и ја обезбедува иднината на вашето семејство. 

Семејното осигурување од незгода е дел од семејниот пакет Триглав комплет, одберете го и заштитете ги вашето семејство, вашиот дом и возилото и заштедете и до 50%. 

Покритија

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе