start portlet menu bar

Каско осигурување на автомобили | Triglav.mk

Display portlet menu
end portlet menu bar

Целосно осигурување на возила

Каско осигурување на возило покрива штети кои би настанале поради уништување, оштетување или кражба на вашето возило.

Уништувањето или оштетувањето на возилата може да е последица од:

  • Разни настани, на коишто немате никакво влијание, нпр. вонредни временски непогоди, природни незгоди, кражба, непристојни однесувања на други лица и други посебни настани;
  • Настани во сообраќајот, за коишто лично сте одговорни.


Осигурувањето покрива штета поради уништување или оштетување на осигурените ствари, како последица од неочекувани и од волјата на возачот независни настани кои настануваат:

  • Во сообраќајот и во мирување: сообраќајна незгода, судир, превртување, лизгање или пад на возило, удар или пад на некаков предмет, снег како и ледени свеќи или ледени творби;
  • Заради дејствија на трети лица: насилно или недолично дејствување, манифестации и демонстрации;
  • Заради посебни настани: пад на летало, помош на повредени лица, попречување на поголеми штети на ствари (екстремна акција)

Врз основа на договор можете да склучите и осигурување на дополнителна опрема на возилото и личен багаж како и ствари во возилото.

Доколку сте наш осигуреник со полиса за автомобилска одговорност и зелена карта, имате непријавени штети при обнова на полиса и плаќате еднократно, полисата за Каско осигурување можете да ја добиете со попусти на премијата од 40-70%.#Онакога ВОЗИЛОТО ВИ Е НА СЕРВИС, А ОБВРСКИТЕ СЕ МНОЖАТ


Кога ќе го оставите вашето возилото на сервис, станувате свесни за мноштвото неодложни активности, кои што секојдневно ги завршувате. Тогаш почнувате да размислувате дека треба да стигнете на сите неодложни деловни состаноци, дека децата треба да се однесат и да се земат од училиште, дека имаат вон училишни активности, дека можеби токму тогаш треба да одите по набавка на намирници и што сѐ не.

Не грижете се, можете да продолжите да функционирате нормално и да ги реализирате своите планови, бидејќи со вашата Триглав каско полиса, на користење добивате заменско електрично возило од Avant Car, кога вашето возило е на сервис.

КАКО ДО УСЛУГАТА

Заменското електрично возило можeтe да го користите по пријава на штета по каско осигурување, бесплатно во времетраење до 48 часа. Заменското возилото ќе ви биде доставено од страна на Avant Car во сервис на територија на град Скопје, со кој што Триглав има склучено договор за соработка, а во кој што вашето возило ќе биде задржано на поправка подолго од 24 часа.

Пред да го оставите вашето возилото на сервис, единствено што треба да направите е да го контактирате Центарот за грижа за клиенти на Триглав на бројот 0800 02222, кој што потоа ја презема организацијата на достава на заменското електрично возило за вас.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА УСЛУГА

Услугата им следува на клиентите кои  ќе склучат или обноват Триглав каско полиса во периодот од 05.05.2022 до 30.09.2022.


Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе

Често поставувани прашања

Дали при пренос на сопственост на возило се пренесува и стекнатиот бонитет ?

При пренос на сопственост на возилото, не е можно преземање на претходно стекнатиот бонус. 


Погледнете ги останатите понуди