Поврзани и сигурни

Опуштете се дома! A1 Македонија и Триглав Осигурување ви нудат комплетно решение за поврзување и сигурност на вашиот дом.

Понудата, што можете да ја обезбедите во А1, вклучува фиксен интернет или телевизија од A1 и комбинирано осигурување на домот и осигурување на опремата за електронски комуникациски услуги од Триглав.


Изберете го вистинско решение за вашиот дом

Изберете еден од А1 Combo пакетите на А1 Македонија за мобилни и фиксни електронски комуникациски услуги за непречена и неограничена комуникација на целото семејство.

Комбинираното осигурување на дом од Триглав е инвестиција во безбедност и безгрижност. Осигурувањето покрива штети нанесени на станбениот објект и на покуќнината, како и покритие за готовина, хартии од вредност, скапоцености, лични исправи, документи и друго.

Истовремено, ризиците што ги покрива ова осигурување се:

  • пожар, излевање вода од инсталации и други опасности во домот
  • провална кражба и разбојништво
  • одговорност кон трети лица, односно штети предизвикани кај соседите

Во пакетот е вклучена и асистенција за Вашиот дом, која што  ви нуди 24-часовна поддршка при итни ситуации во домот, кога има потреба да се дејствува веднаш.


Достапност на понудата

Понудата е достапна за сите постојни и нови А1 корисници на фиксен интернет или телевизија, со склучување договор за осигурување на 24 месеци, во сите салони на А1. Месечниот надоместок за осигурувањето е вклучен во сметката за користење на услугите од А1.

Во случај на штета, пријавете го настанот во Триглав Осигурување.