За сигурен лет

Намалете ги трошоците што би настанале поради физичка загуба или оштетување на авионот.

Со каско осигурувањето можете да осигурите авиони, хидроавиони, едрилици и хеликоптери.


Со ова осигурување ги осигурувате воздушните летала од тотална или делумна штета. Осигурувањето на воздушни летала опфаќа труп на леталата, мотори со стандардни инструменти и опрема.


Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе