Триглав комплет

Триглав комплет ги покрива најзначајните сегменти од секојдневниот живот на едно семејство, а притоа нуди можност за заштеда и до 50%.

Триглав комплет е наменет за секое семејство, кое се грижи за својата безбедна иднина.

Пакетот ги вклучува следните видови на осигурување:


Чекор поблиску до заштеда


Доколку веќе имате некое од осигурувањата коишто се дел од Триглав комплет, Вие сте чекор поблиску до заштеда. Со дополнување на осигурувањата кои се потребни за еден Триглав комплет веќе заштедувате.

  • Триглав комплет ви обезбедува заштеда и до 50%,
  • Со Триглав комплет колку повеќе осигурувате, толку повеќе заштедувате,
  • Триглав комплет ви нуди осигурувања под многу подобри услови, отколку кога би ги одбрале осигурувањата одделно,
  • Триглав комплет ви овозможува во пакетот да влучите и Ваши тековни осигурувања.
  • Во Триглав комплет можат да се вклучат и членовите на вашето пошироко семејство.

Со Триглав комплет до бесплатно осигурување за лекување на повреди, здобиени во сообраќајна незгода


Триглав комплет ја наградува вашата грижа за обезбедување на сопствената и сигурноста на вашите најблиски.

Покрај осигурување на домот, семејството и возилото, Триглав комплет промотивно вклучува и бесплатно осигурување за лекување на повреди, здобиени во сообраќајна незгода.

Oсигурувањето за лекување на повреди, здобиени во сообраќајна незгода вам и на вашите сопатници ви обезбедува бесплатна рехабилитација од повреди настанати при сообраќајна незгода, со вклучено сместување и полн пансион во бањите со кои Триглав има склучено договор.