start portlet menu bar

Автомобилска асистенција

Display portlet menu
end portlet menu bar

Автомобилска асистенција

Автомобилската асистенција ви овозможува 24-часовна помош во Македонија и на територијата на Европа.

Достапни сме 24/7, за настани во Македонија јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 16 206 или на претплатничкиот број 02 511 62 06*. За настани во странство јавете се на +389 2511 62 06*

*За повиците од Македонија на претплатничкиот број важат тарифите за локални појдовни повици на мобилниот оператор.

**За повиците од странство важат тарифите на роаминг услугите по тарифа на мобилниот оператор.

Обезбедуваме 24 часовна помош:

 • За вас, вашите сопатници и вашето возило
 • Во Македонија и на територија на Европа

Помислете на тоа кога и каде најмногу се возите, со какво возило се возите, дали често патувате во странство, кога би ви била потребна помош на патот и какви трошоци може да настанат, сето тоа и многу повеќе имајте го во предвид при избор на соодветно асистентско осигурување.

Покритија

ТРИГЛАВ АВТОМОБИЛСКА АСИСТЕНЦИЈА

ТРИГЛАВ АВТОМОБИЛСКА АСИСТЕНЦИЈА ПЛУС

ТРИГЛАВ АВТОМОБИЛСКА АСИСТЕНЦИЈА КОМФОРТ

ГРИЖА ЗА ВОЗИЛАТА
ПОМОШ ДОМА И НА ПАТ

Во случај на помали дефекти, извршена работа до еден час на самото место на настанот, во првите 30 дена од важноста на полисата

ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА ПРОБЛЕМ СО КЛУЧЕВИ ОД ВОЗИЛОТО

Работна рака за помош до еден час на самото место и трошоци за испорака на резервни клучеви

ИЗВЛЕКУВАЊЕ ВОЗИЛА

/

/

 • до 150 ЕУР во Македонија
 • до 300 ЕУР во Европа

ВЛЕЧЕЊЕ И ПРЕНОС НА ВОЗИЛА

До најблискиот сервис или до местото на живеење

 • до 80 ЕУР во Македонија
 • до 200 ЕУР во Европа

До најблискиот сервис или до местото на живеење

 • до 150 ЕУР во Македонија
 • до 300 ЕУР во Европа

До најблискиот сервис или до местото на живеење

 • до 250 ЕУР во Македонија
 • до 500 ЕУР во Европа

ДОСТАВА НА ГОРИВО

Покриени трошоци за достава на гориво

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИТЕ
ПРЕВОЗ НА КОРИСНИКОТ

 • до 10 ЕУР по лице во Македонија
 • до 30 ЕУР по лице во Европа

 • до 20 ЕУР по лице во Македонија
 • до 50 ЕУР по лице во Европа

Неограничено

ЗАМЕНСКО ВОЗИЛО

/

во времетраење од 24 часа во износ

 • До 50 ЕУР во Македонија
 • до 70 ЕУР во Европа.

во времетраење од 24 часа во Македонија и 48 часа во Европа во износ:

 • до 70 ЕУР во Македонија
 • до 140 ЕУР во Европа, односно до 70 ЕУР на ден.

БЕСПЛАТНА ПОМОШ ВО СЕРВИСИ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА ОСИГУРУВАЧОТ

/

/

До 400 ЕУР

ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ

Вториот ден од сместувањето

Едно ноќевање со појадок во хотел од најмногу три ѕвезди:

 • до 30 ЕУР по лице во Македонија
 • до 60 ЕУР по лице во Европа

Вториот ден од сместувањето

Едно ноќевање со појадок во хотел од најмногу три ѕвезди:

 • до 40 ЕУР по лице во Македонија
 • до 80 ЕУР по лице во Европа

Вториот и третиот ден од сместувањето

Две ноќевања со појадок во хотел од најмногу три ѕвезди:

 • до 60 ЕУР по лице во Македонија
 • до 120 ЕУР по лице во Европа

ЗАМЕНСКИ ВОЗАЧ ВО СТРАНСТВО

Трошоци за заменски возач до неговото живеалиште

ПОМОШ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ ВО СТРАНСТВО

Превоз на покојникот до местото на погреб во Р.С.Македонија

ПОСЕТИ НА РОДНИНИ НА ПОВРЕДЕН ОСИГУРЕНИК ВО СТРАНСТВО

/

/

Повратен билет со јавно превозно средство за еден од роднините на повредениот осигуреник.

ПРИДРУЖБА НА МАЛОЛЕТЕН ОСИГУРЕНИК

/

/

Превоз со јавно превозно средство за малолетниот осигуреник и неговиот придружник до местото на живеалиште.

ИНФОРМАЦИИ

Обезбедување информации како да се справите со последиците од настанот што се причина за асистентски случај