Кажете нѝ!

Пофалби и поплаки

Наша цел се задоволни клиенти, затоа се стремиме кон квалитетно извршување на осигурителните услуги во сите фази, од склучување на осигурување до исплата на штети! Во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурување, воспоставенa  e интерна постапка за жалби.

Вашата жалба ќе биде третирана согласно Правилникот за постапка по приговори  (жалби) во Триглав Осигурување, АД Скопје.

По приемот на вашата жалба истата ќе  биде доставена до Комисијата за жалби на Триглав Осигурување АД Скопје.

За одлуката на Комисијата за жалби, писмено ќе ве известиме.

Во случај на одбивање на вашата жалба можете да се обратите до Агенцијата за супервизија на осигурување со поднесување на претставка.

 

Вашата порака

Вид на порака:

 
Доколку вашата жалба се однесува на решавање на штетен предмет, наведете го бројот на предметот на штета.

 

Внесете ги вашите податоци

Вашите податоци ќе ги третираме како доверливи и исклучиво за целите на жалбената постапка и во согласност со Законот за заштита на лични податоци.

 

Complementary Content
${loading}