Во безбедното засолниште на домот
Домување
Вашиот дом е вашиот свет во мало. Не дозволувајте неочекувани настани да го потресат овој свет за вас. Како добар сопственик, осигурете го со вистинскиот пакет за осигурување.
За домашни миленичиња
Домашни миленици
Кучињата честопати се важни членови на семејството, погрижете се за нив со соодветно осигурување.
За поголема безбедност на вашиот дом
Поединечни видови на осигурувања
Одберете некое од осигурувањата, коишто овозможуваат да ја заштитите вашата куќа, стан и покуќнина од ризици како што се пожар, гром, излевање на вода од инсталации, експлозија, луња, град и други опасности, коишто секојдневно нѐ загрозуваат.
Кога најмногу сме ви потребни
Триглав домашна асистенција
Триглав домашна асистенција е услуга, која што на клиентите на Триглав Осигурување, корисници на комбинираното осигурување на дом им нуди помош и поддршка кога таа им е најмногу потребна.

За вашиот дом

Ставете ја безбедноста на вашиот дом на прво место. Сигурни сме дека внимателно го одржувате и заштитувате вашиот имот, па осигурете го и него.

Домот е нашата животна инвестиција. За да го создадеме, потребни се средства, време и енергија, а сето тоа може да исчезне во само еден миг. Вредноста на секој имот е различна, но сите ние негуваме свој однос кон куќата, станот, опремата и предметите. Едно е заедничко за сите - сакаме овој имот да не го изгубиме.

Затоа ви нудиме квалитетно осигурување за секој дом и секое парче опрема. Препорачуваме да направите комбинирано осигурување на дом, бидејќи тоа ги опфаќа и домот и покуќнината, а можете да се одлучите и за некое од пакетните осигурувања, кои дополнително обезбедуваат заштита на најважните аспекти во вашиот живот.  


Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе