Безбедни на пат
Автомобили
Одлучете се за автомобилски осигурувања, коишто ќе ви овозможат најдобри покритија, со коишто најдобро ќе се осигурате себе сѝ, сопатниците и автомобилот.
Безбедни на пат
Осигурување на мотори
Склучете осигурување за вашиот мотор, во случај на сообраќајна незгода бидете безбедни од финансиска загуба.
Безбедни на вода
Пловни објекти
Покрај убавите искуства, непредвидливите настани и временски услови се секогаш присутни на море. Обезбедете добро осигурување и не оставајте ништо на случајност.
БЕЗБЕДНИ ВО ВОЗДУХ
Воздушни летала
Летањето никогаш не е предвидливо. Одлучете се за најдобрите осигурувања и погрижете се полетувањето, летањето и слетувањето да ви биде осигурено.

Безгрижно во движење

Сите ваши патувања нека започнат и завршат среќно.

Не можеме да ги предвидиме условите на патиштата, во воздух, или пак на вода.  

Затоа, постапете мудро, направете соодветно осигурување, во случај на непредвидени настани или незгоди, дел од финансискиот товар ќе понесе осигурителната компанија. 

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе