Бидејќи природата не е предвидлива
Посеви и плодови
Осигурување за целата сезона - од сеење до жетва.
Грижете се за вашите животни
Животни
Осигурување од болест или несреќа.

Осигурување на земјоделски култури и животни

Заштитете се од непредвидливата природа и последиците од болестите и повредите што можат да ги погодат вашите животни.

Неповолните временски услови имаат големо влијание врз пониските приноси и намалениот квалитет на посевите, без разлика дали станува збор за производство за лична употреба или пак за производство наменето за пласирање на пазар. Кај животните, главните опасности се поврзани со болести и повреди. Сите овие ризици можат да бидат голем финансиски товар за земјоделецот.

Затоа, секој добар сопственик ќе се грижи за соодветното осигурување, кое ќе пренесе дел од финансискиот товар од последиците на осигурителната компанија.

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе