Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Што претставува надомест од осигурување или отштета?

26. 8. 2016

 

Надомест од осигурување или отштета е износ што осигурувачот е должен да го исплати по настанување на осигурениот случај покриен со договорот за осигурување во согласност со условите за осигурување. Надоместот од осигурувањето или отштетата се исплаќа на осигуреникот или на друго лице наведено во договорот како корисник на осигурувањето.

Сподели на:
Share on Google+