Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Што претставува осигурување на таксирана вредност?

19. 8. 2016

 

При осигурување на таксирана вредност, договорувачот на осигурувањето и осигурувачот, поради поедноставување на ликвидацијата на осигурениот случај, уште при склучување на осигурувањето се договараат за висината на вредноста на осигурениот предмет, која што воедно е и сума на осигурување. Овој вид на осигурување најчесто се користи за осигурување на уметнички предмети, колекционерски збирки и сл.

Сподели на:
Share on Google+