Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Сума на осигурување на вистинска вредност

8. 7. 2016

 

Кај договорите за осигурување кај кои имотот е осигуран врз основа на вистинска вредност, сумата на осигурување треба да одговара на реалната вредност на имотот на денот на склучување на договорот.
 

Меѓутоа, при обнова на осигурувањето вистинската вредност ќе биде пониска поради употреба, старост и истрошеност на предметот.
 

Во интерес на клиентите, предлагаме осигурувањето на предмети да се врши врз основа на нова вредност, или сума на осигурување според договорена вредност.
 

Ваков вид на осигурување можат да склучат само правни лица кои водат сметководство за материјалниот имот, кои се осигуруваат од опасности од пожар, или за осигурување на машини од кршење и слични незгоди.
 

 

Сподели на:
Share on Google+