Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

НАГРАДНА ИГРА #БидиФит #БидиЗдрав #БидиСигурен

 

Бидете безбедни, Триглав се грижи за вас и вашето здравје.

 

Бидете фит, играјте за супер награди.

 

Бидете здрави, грижете се за природата.

 

Направете нешто повеќе за себе, а ние ќе ja наградиме вашата грижа.

 

Доколку склучите или обновите полиса за Триглав Комплет, Триглав Комплет +, SOS пакет или Доброволно приватно здравствено осигурување, влегувате во кругот каде што ве чекаат вредни награди.

 

10 седмици, 10 електрични велосипеди, 10 електрични тротинети, 10 ваучери за осигурување. Влезете во игра.

 

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА

Во наградната игра право на учество имаат физички лица постари од 18 години, со постојано живеалиште во Република Северна Македонија.

 

Во Наградната игра немаат право на учество вработените во Друштвата членки на Групацијата Триглав, односно на Организаторот, и членовите на нивните семејства.

 

НА КОЈ НАЧИН СТАНУВАТЕ УЧЕСНИК

Учесници во наградната игра се клиенти на Триглав Осигурување, АД Скопје, кои во тек на Наградната игра ќе обноват или склучат полиса за некој од наведените пакети:

 

НАГРАДИ И ИЗВЛЕКУВАЊА

Наградната игра ќе трае од 21.07.2021 година до 28.09.2021 година,.

 

Во текот на Наградната игра ќе има  извлекувања секоја среда, поточно:

 

Прво извлекување - 28. 7. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ ДРАГАН ТАНАСКОВСКИ
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ БЛАГИЦА СТОЈАНОВСКА
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари МИЛАН СТАНОЈКОВСКИ

 

 

Второ извлекување – 04. 8. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ НАТАША ЈАНКОВИЌ ВАСИЛЕВА
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ УРИМ КАСАПИ
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари ЕМИЛ ФИЛИПОВ

 

 

Трето извлекување – 11. 8. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ ГОРАН ПОПОВСКИ
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари ЃОРЕ ГАЛЕВ

 

 

Четврто извлекување – 18. 8. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ ДРАГИ СПИРОВСКИ
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ ИРЕНА СПИРОВСКА
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари БОЈАН ЃОРЃИОВ

 

Петто извлекување – 25. 8. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ НИКОЛА ДИМОВСКИ
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ СОЊА ГЕНАДИЕВА - СТАВРИЌ
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари МАЈА ИГНАТОВА ЦВЕТКОВСКА

 

Шесто извлекување – 01. 9. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ МАЈА ПАВЛОВСКА ТАНАСКОВСКА
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ ЗОРАН ЗДРАВЕСКИ
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари ЈАСМИН ХАСИЌ

 

Седмо извлекување – 9. 9. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ КИРИЛ ЖАБОКОВ
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ НАТАША ПЕТРОВСКА
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари ОЛГИЦА БЛАЖЕСКА

 

Осмо извлекување – 15. 9. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ НАТАША БОШКОВА
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ ЗОРАН ПЕТРУШЕВСКИ
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари НИКОЛА АРСОВСКИ

 

Деветто извлекување – 22. 9. 2021 година;

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ МАРИНА ПЕТРОВА
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ ВАСКА БЕЛАЗЕЛКОСКА
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари ВОИСЛАВ ДРЕЈОВСКИ

 

 

Десетто извлекување – 29. 9. 2021 година

 

Електричен велосипед, ‘’XPLORER E BIKE SILVER LINE 28’’ ДЕЈАН ГАЛЕВ
Електричен тротинет, ‘’SEGWAY NINEBOT модел ES1’’ ПЕТАР ЛАЗАРОВ
Ваучер за осигурување* во вредност од 5 000 денари ДИМИТАР ЧИЧОВ

 

 

 

Во сите извлекувања ќе се извлекуваат по тројца добитници на награди:

  • 1 добитник на електричен велосипед, ''XPLORER E BIKE SILVER LINE 28'';
  • 1 добитник на електричен тротинет, ''SEGWAY NINEBOT модел ES1'';
  • 1 добитник на ваучер за осигурување во износ од 5 000 денари.

 

Добитниците ќе бидат објавени на веб страната на Триглав Осигурување  (www.triglav.mk) и во дневниот весник Слободен печат, најдоцна во рок од 3 дена по завршувањето на секое извлекување.

 

ПРЕЗЕМЕЊЕ НА НАГРАДИ

Секој добитник е должен во рок од 7 дена од известувањето за добивањето на наградата по пат на електронска пошта на адресата pr@triglav.mk да ги испрати следните податоци: име и презиме, адреса и матичен број.

 

Наградните ваучери на добитниците ќе бидат доставени по пошта на нивна адреса.

 

Наградите не е можно да се заменат за пари во готовина, или некоја друга награда. Не е можен пренос на наградата на трети лица.

 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
RREGULLAT E LOJËS

 

 

За сите дополнителни информации може да се обратите на: contact@triglav.mk; 02 5102 222; 0800 02222