Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување на гуми

Клиентите кои имаат активна полиса за осигурување на гуми,  на располагање имаат 24 - часовна асистенција во Македонија и во Европа. Ова осигурување заштитува од трошоци за штети при издишана гума, кражба на гума, вандализам и механички оштетувања на гумите од предмети на патот, со исклучок на штети предизвикани при сообраќајна незгода.

 

 

 Во случај на осигурен случај, задолжително е пријавувањето во асистентскиот центар

  • Доколку штетниот настан се случи во Македонија, јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 24 322 или на телефонски број 02 512 4322 *
  • Во случај на штетен настан во странство јавете се на телефонски број +36 1 236 7599 **

 

*За повиците од Македонија важат тарифите за локални појдовни повици на телефонскиот оператор.

**За повиците од странство важат тарифите на роаминг услугите по тарифа на телефонскиот оператор.