Пријавете се. Бесплатно!

Проверете го вашето знаење и дознајте колку сте подготвени да се соочите со секојдневните предизвици? Дознајте повеќе...

Осигурување на домaќинства

Комбинирано осигурување на домаќинства

Домот е нашата животна инвестиција. За да го создадеме, потребни се средства, време и енергија, а сето тоа може да исчезне во само еден миг. Со мала инвестиција обезбедете заштита и сигурност на домот.

Поединечни видови на осигурувања

Со избор на соодветно осигурување, во случај на незгода ќе ја зачувате вредноста на вашиот имот и ќе обезбедите посигурна иднина.

Триглав домашна асистенција

Триглав домашна асистенција е услуга, која што на клиентите на Триглав Осигурување, корисници на Комбинираното осигурување на дом им нуди помош и поддршка кога таа им е најмногу потребна.