Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Триглав домашна асистенција

Триглав домашна асистенција е услуга, која што на клиентите на Триглав Осигурување, корисници на Комбинираното осигурување на дом им нуди помош и поддршка кога таа им е најмногу потребна.


бесплатно од Македонија 0800 77 900 За Р.Македонија и од странство 02 511 77 44

 

ЗА ТРИГЛАВ ДОМАШНА АСИСТЕНЦИЈА

Триглав Осигурување го збогати Комбинираното осигурување на дом со вклучување на услугата Триглав домашна асистенција. Оваа услуга нуди 24-часовна поддршка при итни ситуации во домот, кога има потреба да се дејствува веднаш, за да се спречи сериозна штета, којашто може да предизвика нарушување на квалитетот на животот на осигуреникот.

Кој може да ги користи услугите на Триглав домашна асистенција?

Сите нови и постоечки клиенти кои ги користат услугите за Комбинирано осигурување на дом се стекнуваат со правото за користење на Триглав домашна асистенција. Новите клиенти автоматски ја добиваат услугата, додека пак постоечките ја добиваат при обнова на полисата. Овие клиенти, доколку сакаат, можат да ја активираат услугата и пред да дојде време за обнова на полиса.

 

*Ова осигурување важи за осигурениот станбен простор, па во случај на закупување на осигурениот стан, закупецот во договор со сопственикот може да ги користи услугите на асистенцијата.  

Како да постапите во случај на незгода во вашиот дом?

Ви препорачуваме, пред да настапи немил настан, да обезбедите Комбинирано осигурување за вашиот дом, со што се стекнувате со можност за користење на Триглав домашна асистеницја. При настанување на осигурен случај јавете се на бесплатниот телефонски број 0800 77 900,  или пак на претплатничкиот број 02 511 77 44 и наведете ги сите потребни информации:

 • Име и презиме
 • Број на полиса
 • Име и број на телефон на лицето кое ќе биде во контакт со асистенцијата
 • Причина за асистенција (дефект, оштетување и сл.)

 

 

Асистенцијата ви е на располагање постојано, секој ден во неделата.

Кои се условите за добивање на Триглав домашна асистенција?

Триглав домашна асистенција е составен дел од Комбинираното осигурување на домот и чини 369 денари годишно.

 

Сите нови полиси за Комбинираното осигурување, како и полисите коишто ќе се обноват, ја содржат услугата на Триглав домашната асистенција.

 

Доколку веќе имате обезбедено Комбинирано осигурување на домот, можете да побарате да ви се вклучи услугата Триглав домашна асистенција пред да дојде времето за обнова на полисата.  

Што вклучува осигурувањето?

Осигурувањето ги покрива патните трошоци и работната рака за услугите во износ до 100 евра по осигурен настан, не го опфаќа материјалот за работа.

 

Време потребно од пријава до пристигнување на асистенцијата:

 • 45 до 60 минути во градски средини
 • до 90 минути во рурални средини

Кои дејности и услуги ги покрива асистенцијата:

 • Водоинсталатер, во случај на оштетување или дефекти на инсталации за плин, вода и греење
 • Електричар, во случај на оштетување или дефекти на електрична инсталација
 • Услуги за сушење после поплави
 • Бравар, заварувач и релевантни специјализирани услуги во случај на оштетување или дефекти со влезни врати и прозори
 • Специјалист за покриви, столар, кројач и местач за поправки на покриви
 • Стаклар, доколку е скршено надворешно стакло
 • Специјалисти за одзатнување цевки при блокади во инсталацијата на цевките
 • Специјалист за замена на греалка или радијатор во случај на дефект на инсталацијата за греење во сезона за греење

 

Единствено што треба да направите е да го пријавите случајот, а Триглав ќе ви ја обезбеди помошта.

 

*Во случаи кога осигуреникот самостојно организира решавање на проблемот, не следува надомест по основ на осигурителната полиса.