Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Каско осигурување на воздушни летала

Летањето може да биде непредвидливо. Погрижете се за каско осигурување на Вашето воздушно летало и за соодветно осигурување од одговорност на сопственикот или управувачот на леталото кон трети лица.

Со каско осигурувањето можете да ги осигурите воздушните летала, кои се поделени на неколку категории:
 

  • Авиони
  • Хидроавиони
  • Едрилици
  • Хеликоптери

Со ова осигурување ги осигурувате воздушните летала од тотална или делумна штета, што настанала од еден независен случај.

Осигурувањето на воздушните летала ги опфаќа:
 

  • Трупот на леталата
  • Мотори со стандардни инструменти
  • Опрема
  • Услови за каско осигурување на воздушни летала
  • Услови за осигурување на законска одговорност кон трети лица
  • Услови за осигурување на законска одговорност кон патници