Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување на компјутери

Осигурете ги компјутерите и придружната опрема пред да дојде до нивно оштетување.
Осигурувањето на компјутери покрива уништување, оштетување и исчезнување на осигурената опрема како последица на провална кражба и разбојништво.

Осигурувањето ја покрива штетата на компјутерите и нивната опрема. Во осигурителното покритие може да се вклучат и преносни компјутери за време на пренос, односно превоз.

Што осигуруваме?

  • електронски компјутери и слични направи со придружната опрема;
  • помошни машини и уреди;
  • банкомати;
  • климатски и енергетски уреди;
  • инсталации;
  • процесни компјутери за водење технолошки процеси.
Подетални информации може да најдете во Условите за осигурување на компјутери.