Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

17. 9. 2018 Групацијата Триглав станува сто процентен сопственик на „Скупина покојнинска дружба“ Купувањето му овозможува на Триглав ефикасно да го консолидира сегментот на пензиските осигрувања во Словенија     Заваровалница Триглав, матичното друштво на Групацијата Триглав, на ден 14.09.2 Купувањето му овозможува на Триглав ефикасно да го консолидира сегментот на пензиските осигрувања во ...
10. 9. 2018 Повторно потврдена висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза S&P го оцени Триглав како капитално силна групација со стабилно профитабилно работење   Бонитетната агенција S&P Global Ratings (во продолжение S&P) на 7.9.2018 г. на Групацијата Триглав, а со тоа S&P го оцени Триглав како капитално силна групација со стабилно профитабилно работење   Бонитетн ...
31. 8. 2018 ТРИГЛАВ КОМПЛЕТ +, НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ НА ПАЗАРОТ Триглав Осигурување воведе на пазарот нов пакет производи, Триглав комплет +. Триглав комплет + обезбедува врвна заштита за најважните аспекти од животот, нудејќи притоа можност за заштеда и до 40%, б Триглав Осигурување воведе на пазарот нов пакет производи, Триглав комплет +. Триглав комплет + обез ...
17. 8. 2018 Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти, потврдена оцена на годишната добивка На полугодишниот резултат влијаеа масовни штетни настани и ниски приноси од финансиски вложувања   Групацијата Триглав, водечка осигурително-финансиска групација во регионот Адриа, во првата полов На полугодишниот резултат влијаеа масовни штетни настани и ниски приноси од финансиски вложувања   ...
26. 6. 2018 Триглав Осигурување обезбеди City Tree за Скопје во партнерство со Еко-свест и Општина Аеродром Триглав Осигурување, како член на Групацијата Триглав, тежнее кон инкорпорирање на општествената одговорност во сите аспекти од својата работа. Одговорноста кон социјалното опкружување претставува осн Триглав Осигурување, како член на Групацијата Триглав, тежнее кон инкорпорирање на општествената одг ...
29. 5. 2018 По одржаното 43-то Собрание на акционери на Заваровалница Триглав За исплата на двиденда 56,8 милиони евра, односно по 2,50 евра бруто по акција   На 43-тото Собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа предлогот на Управата и Надзорни За исплата на двиденда 56,8 милиони евра, односно по 2,50 евра бруто по акција   На 43-тото Собр ...
22. 5. 2018 По тенискиот турнир ТРИГЛАВ ТЕНИС УМАГ 2018 Во Скопје, на 16 мај, 2018г., во спортска и опуштена атмосфера, на тениските терени во комплексот Јане Сандански беше одржан Тенискиот Турнир “Триглав Тенис УМАГ 2018”, во организација и под покрови Во Скопје, на 16 мај, 2018г., во спортска и опуштена атмосфера, на тениските терени во комплексот ...
16. 5. 2018 Профитабилно работење и раст на премија на сите пазари во Групацијата Триглав Осигурување Скопје оствари раст на премија во првиот квартал од 2018 година   Групацијата Триглав успешно работеше во првото тромесечје од оваа година. Добивката пред оданочување изнесуваш Триглав Осигурување Скопје оствари раст на премија во првиот квартал од 2018 година   Групацијат ...
26. 4. 2018 Групацијата Триглав на хрватскиот пазар влегува во сегметнтот пензиско осигурување Купен  мнозинскиот удел на хрватското пензиско осигурување     Групацијата Триглав потпиша договор со Raiffeisen Bank Austria, d.d., Zagreb, за отукуп на мнозинскиот дел на хрватското пензиско Купен  мнозинскиот удел на хрватското пензиско осигурување     Групацијата Триглав потпиша до ...