Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

13. 11. 2020 Групацијата Триглав го зголеми обемот на работа, а добивката е очекувано пониска Триглав на македонскиот пазар работеше добро  и во согласност со стратешките насоки   Во отежнати и неизвесни услови на пандемија, Групацијата Триглав останува фокусирана на своите стратешки нас Триглав на македонскиот пазар работеше добро  и во согласност со стратешките насоки   Во отежн ...
30. 10. 2020 Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, нов извршен член на Одборот на директори во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје На 08-ми октомври, 2020 година г-ѓа Вилма Учета Дузлевска доби согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори на Триглав На 08-ми октомври, 2020 година г-ѓа Вилма Учета Дузлевска доби согласност од страна на Агенцијата за ...
19. 10. 2020 АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, влијанието на деловниот профил врз кредитниот рејтинг како неутрален, влијанието на мнозинската сопств AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, вл ...
16. 10. 2020 Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска профитабилност и зголемување на вредноста на Групацијата, истовремено извршувајќи ја својата мисија д Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска п ...
15. 9. 2020 Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по редовниот годиш S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијат ...
19. 8. 2020 Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, рабо ...
19. 8. 2020 Нов претседател на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го именуваше Андреј Андољшек за претседател на Надзорнот одбор на Заваровалница Триглав. Членовите на Надзо Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го имен ...
14. 7. 2020 Известување за зделка со заинтересирана страна Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна: Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, на 1 Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за скл ...
19. 6. 2020 Триглав објавува оглас за вработување на позиција Застапник во осигурување во областа на Битола Триглав објавува оглас за вработување на позиција Застапник во осигурување во областа на Битола Триглав објавува оглас за вработување на позиција Застапник во осигурување во областа на Битола ...