Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

4. 1. 2021 Нова локација на Триглав Осигурување во Струга Триглав Осигурување ја пресели својата експозитура во Струга на нова локација, ул. Пролетерски Бригади бр. 43.   На почетокот на Јануари, 2021-ва година Триглав Осигурување ја пресели својата експ Триглав Осигурување ја пресели својата експозитура во Струга на нова локација, ул. Пролетерски Брига ...
1. 12. 2020 Триглав Осигурување воведува нов пакет на пазарот, Мој миленик Триглав Осигурување воведува нов пакет на пазарот, Мој миленик, наменет за осигурување на кучиња. Пакетот обезбедува лекување на милениците и осигурување од ризиците смрт од болест и од несреќен случа Триглав Осигурување воведува нов пакет на пазарот, Мој миленик, наменет за осигурување на кучиња. Па ...
24. 11. 2020 Следната недела ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост Следната недела, од 24 до 26 ноември ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските  регулаторни институции во соработка со приватните финанси Следната недела, од 24 до 26 ноември ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писме ...
13. 11. 2020 Групацијата Триглав го зголеми обемот на работа, а добивката е очекувано пониска Триглав на македонскиот пазар работеше добро  и во согласност со стратешките насоки   Во отежнати и неизвесни услови на пандемија, Групацијата Триглав останува фокусирана на своите стратешки нас Триглав на македонскиот пазар работеше добро  и во согласност со стратешките насоки   Во отежн ...
30. 10. 2020 Г-ѓа Вилма Учета Дузлевска, нов извршен член на Одборот на директори во Триглав Осигурување Живот АД, Скопје На 08-ми октомври, 2020 година г-ѓа Вилма Учета Дузлевска доби согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори на Триглав На 08-ми октомври, 2020 година г-ѓа Вилма Учета Дузлевска доби согласност од страна на Агенцијата за ...
19. 10. 2020 АМ Best ја потврди бонитетната оценка »A« со стабилна среднорочна прогноза AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, влијанието на деловниот профил врз кредитниот рејтинг како неутрален, влијанието на мнозинската сопств AM Best ја оценува финансиската позиција на Триглав како многу силна, а работењето како стабилно, вл ...
16. 10. 2020 Деловен план на Групацијата Триглав за 2021 година Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска профитабилност и зголемување на вредноста на Групацијата, истовремено извршувајќи ја својата мисија д Групацијата Триглав останува стратешки насочена кон постигнување на долгорочна, стабилна економска п ...
15. 9. 2020 Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по редовниот годиш S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијат ...
19. 8. 2020 Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, рабо ...