Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

21. 12. 2018 Во 2019-та година планирана е повисока добивка пред оданочување, споредено со добивката планирана за 2018-та година Деловен план на Групацијата Триглав за 2019-та година и ажурирање на стратегијата до  2022 година   Групацијата Трилгав ги претстави плановите за 2019 година и ја ажурираше стратегијата до 2022 Деловен план на Групацијата Триглав за 2019-та година и ажурирање на стратегијата до  2022 година ...
20. 12. 2018 Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на Системски администратор за информатичка безбедност Триглав Осигурување АД, Скопје, отвора ново работно место за Системски администратор за информатичка безбедност. За повеќе информации прочитајте овде. Триглав Осигурување АД, Скопје, отвора ново работно место за Системски администратор за информатичка ...
3. 12. 2018 Потврда на бонитетната оцена »A« Агенцијата за кредитен рејтинг, А.М.Бест, во рамки на редовната годишна ревизија, повторно им ги потврди бонитетната оцена за финансиска моќ »A« (одлично)  и бонитетната оцена за кредитна способност н Агенцијата за кредитен рејтинг, А.М.Бест, во рамки на редовната годишна ревизија, повторно им ги пот ...
15. 11. 2018 Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка Деветомесечни резултати на Групацијата Триглав и повторно именување на членови на Управата на друштвото   Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра до Деветомесечни резултати на Групацијата Триглав и повторно именување на членови на Управата на друштв ...
24. 9. 2018 Групацијата Триглав го купува словенечкото друштво за управување со средства АЛТА Склади Групацијата Триглав ја јакне својата положба помеѓу словенечките управувачи со средства   Триглав Склади, член на Групацијата Триглав, на 21.09.2018 година, потпиша договор за купопродажба со прод Групацијата Триглав ја јакне својата положба помеѓу словенечките управувачи со средства   Тригла ...
17. 9. 2018 Групацијата Триглав станува сто процентен сопственик на „Скупина покојнинска дружба“ Купувањето му овозможува на Триглав ефикасно да го консолидира сегментот на пензиските осигрувања во Словенија     Заваровалница Триглав, матичното друштво на Групацијата Триглав, на ден 14.09.2 Купувањето му овозможува на Триглав ефикасно да го консолидира сегментот на пензиските осигрувања во ...
10. 9. 2018 Повторно потврдена висока бонитетна оцена »A« со стабилна среднорочна прогноза S&P го оцени Триглав како капитално силна групација со стабилно профитабилно работење   Бонитетната агенција S&P Global Ratings (во продолжение S&P) на 7.9.2018 г. на Групацијата Триглав, а со тоа S&P го оцени Триглав како капитално силна групација со стабилно профитабилно работење   Бонитетн ...
31. 8. 2018 ТРИГЛАВ КОМПЛЕТ +, НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН ПАКЕТ НА ПАЗАРОТ Триглав Осигурување воведе на пазарот нов пакет производи, Триглав комплет +. Триглав комплет + обезбедува врвна заштита за најважните аспекти од животот, нудејќи притоа можност за заштеда и до 40%, б Триглав Осигурување воведе на пазарот нов пакет производи, Триглав комплет +. Триглав комплет + обез ...
17. 8. 2018 Раст на премија на сите пазари и во сите сегменти, потврдена оцена на годишната добивка На полугодишниот резултат влијаеа масовни штетни настани и ниски приноси од финансиски вложувања   Групацијата Триглав, водечка осигурително-финансиска групација во регионот Адриа, во првата полов На полугодишниот резултат влијаеа масовни штетни настани и ниски приноси од финансиски вложувања   ...