Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

15. 9. 2020 Триглав – групација со солиден капитал и стабилен, профитабилен бизнис S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во натамошниот текст: S&P или агенција) по редовниот годиш S&P повторно додели висока бонитетна оценка »A«  со стабилна среднорочна прогноза    Агенцијат ...
19. 8. 2020 Групацијата Триглав во првото полугодие со раст на премија и пониска добивка Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, работеше профитабилно и сигурно. Достигна премиски раст на повеќето свои пазари, во сите три сегменти на Групацијата Триглав во првата половина од годината и покрај тешките услови поради пандемијата, рабо ...
19. 8. 2020 Нов претседател на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го именуваше Андреј Андољшек за претседател на Надзорнот одбор на Заваровалница Триглав. Членовите на Надзо Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 18-ти август, 2020 година, го имен ...
14. 7. 2020 Известување за зделка со заинтересирана страна Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна: Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, на 1 Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за скл ...
19. 6. 2020 Триглав објавува оглас за вработување на позиција Застапник во осигурување во областа на Битола Триглав објавува оглас за вработување на позиција Застапник во осигурување во областа на Битола Триглав објавува оглас за вработување на позиција Застапник во осигурување во областа на Битола ...
9. 6. 2020 Известување за зделка со заинтересирана страна   Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за склучена зделка со заинтересирана страна:   Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопј   Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва Триглав Осигурување АД, Скопје известува за ...
3. 6. 2020 Билансната добивка за 2019 година останува нераспределена На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа предлогот на Управниот и Надзорниот одбор, дека билансната добивка за 2019 – та година останува нерас На денешното 45-то годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав, акционерите го поддржаа п ...
15. 5. 2020 Во првиот квартал раст на премија и помала добивка Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во текот на прилагоденото работење условено од пандемијата, Групација Триглав постигна раст на премија Непрекинати работни процеси на сите пазари, со акцент на здравјето на сите засегнати страни   Во ...
25. 4. 2020 Триглав Осигурување ја воведе наградната игра „карантWin” Во време кога луѓето се соочуваат со низа прописи, правила и социјално дистанцирање, Триглав Осигурување, со единствена цел да ја поддржи борбата против пандемијата со Ковид-19, одлучи да ги поттикне Во време кога луѓето се соочуваат со низа прописи, правила и социјално дистанцирање, Триглав Осигуру ...