Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Групацијата Триглав станува сто процентен сопственик на „Скупина покојнинска дружба“

17. 9. 2018

Купувањето му овозможува на Триглав ефикасно да го консолидира сегментот на пензиските осигрувања во Словенија

 

 

Заваровалница Триглав, матичното друштво на Групацијата Триглав, на ден 14.09.2018г. потпиша договор за откуп на преостанатиот 28,1 процентен сопственички удел на друштвото „Скупина покојнинска дружба“, со што стана нивен сто процентен сопственик. Со ова купување Триглав продолжува со спроведување на стратешките насоки за јакнење на присутноста во сегментот на пензиски осигурувања, како и за консолидирење и интегрирано управување со овој сегмент во рамки на групацијата.

 

На словенечкиот пазар на доброволни дополнителни пензиски осигурувања, при крај на 2017 година имаше девет понудувачи. Заваровалница Триглав, матичното друштво на Групацијата Триглав, со оглед на обезбедените средства имаше 14 процентен пазарен удел, додека Скупина покојнинска дружба 20 процентен удел. Водечката пазарна позиција на Групацијата Триглав, нејзиното знаење, искуство и перспективи за иднината се добра основа за идното работење на Групацијата во сегментот на пензиските, но и на осигурувањата на живот (пензиски ренти) во Словенија и во регионот Адриа. Групацијата овој пазар го оценува како перспективен и тоа, како во поглед на пораст на бројот на клиенти, така и во поглед на  зголемување на обемот на средства.

Се поврзува со:
Share on Google+