Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

За компанијата

Триглав Осигурување АД, Скопје е акционерско друштво, регистрирано и со седиште во Република Македонија, кое што  врши трговска дејност од областа на неживотното осигурување.

Историјата на друштвото започнува во далечната 1968 година. Компанијата во 2007 година станува дел од Групацијата Триглав, една од најголемите осигурителни и финансиски групации во регионот на Југоисточна Европа.

 

Тригав Осигурување е регистрирано за вршење 18 класи на неживотно осигурување и обезбедува широк спектар на врвни решенија за осигурување.

 

Визит карта на друштвото


 

Седиште:

бул. 8-септември, бр.16, 1000 Скопје

Даночен број:

4030993129071

Матичен број :

4691130

Код за идентификација:

48510000WZS9RGTJVR81

Основен капитал:

3.009.200,00 EUR

Број на акции:

60.184

Главен извршен директор:

Ѓорѓе Војновиќ

Извршен директор:

Рок Пивк

Телефон:

00 389  (0)2 51 02 222

Факс:

00 389 (0)2 51 02 297

Веб страна:

http://www.triglav.mk/http://www.triglav.eu

Е-адреса:

osig@triglav.mk

Година на упис во Трговски регистар, во рамките на Централен регистар на РМ

1993

Дејност на Триглав Осигурување ад, Скопје во согласност со валидната стандардна класификација на дејност

 65,12 Неживотно осигурување

Дејност на Групацијата Триглав

Осигурување и реосигурување, Управување со инвестициски фондови и финансиски имот


Триглав Осигурување има дозвола за извршување на осигурителна дејност од страна на Агенција за супервизија на осигурување (АСО). За пристап до веб страната на АСО, кликнете овде

За пристап до Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје кликнете овде

Кодекс на Групацијата Триглав, е водич за основните правила и стандарди на однесување и донесување одлуки во сите компании на Групацијата Триглав.