Ценовно погоден пакет со асистенција

Домот не се само ѕидови, домот е чувство и потреба.

Домот е нашата животна инвестиција. За да го создадеме, потребни се средства, време и енергија, а сето тоа може да исчезне во само еден миг. Со мала инвестиција обезбедете заштита и сигурност на домот.

Инвестирањето во домот е значаен чекор, којшто подразбира постојана посветеност и секако одговорност. Сепак, инвестирањето не застанува во моментот кога ги имаме клучевите во рака, туку продолжува со обезбедување спокојност и сигурност во домот.

Триглав Осигурување ви нуди осигурување на домот, и инвестира заедно со вас во вашата безбедност и сигурност.


Покритија на комбинираното осигурување на дом


Комбинираното осигурувањето на дом е пакет осигурување, чиј што предмет на осигурување се:
 

 • осигурување на градежен објект - стан/куќа;
 • ствари во домаќинството – покуќнина;
 • готовина, хартии од вредност, уметнички предмети, скапоцености, збирки ;
 • лични исправи и документи.


Ризици, од кои што ве штити ова осигурување


Комбинираното осигурување на дом ве штити од голем број ризици, кои што го загрозуваат вашиот дом:

 • пожар, излевање вода од инсталации и други опасности во домот
 • провална кражба и разбојништво
 • асистенција за Вашиот дом (на бесплатниот телефонски број 0800 90 550), која покрива трошоци за водоинсталатерски, електричарски, браварски, стакларски и столарски услуги, во моментот на настанување на штетата, со цел да се спречи уште поголема штета
 • одговорност кон трети лица, односно штети предизвикани кај соседите


Со ова осигурување ви ја обезбедуваме и услугата Триглав домашна асистенција.

Комбинираното осигурување на дом можете да го добиете и со А1 Combo пакетот за фиксен интернет и телевизија од А1. Детали за понудата можете да видите тука


Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе

Асистенција

За вашиот дом

24-часовна помош за вас и вашите најблиски:

 • Брза помош и решавање на штета,
 • Организација и покритие на трошоци за занаетчиски услуги:
  • Водоинсталатер (дефекти на водоводни и канализациски цевки),
  • Електричар (дефект на електрични инсталации и составот на електрично греење),
  • Бравар (во случај на неможност на влез во објект, губење/кршење на клучеви или дефект на брава),
  • Cтолар (во случај на кршење на оквир на прозор или врата, оневозможено затворање на прозор или врата),
  • Стаклар ( замена на стакла потребни за сигурен престој).
 • Совети и корисни информации.


БЕСПЛАТЕН ПОВИК

0800 90 550

Пријава на штета

6 причини за осигурување на домот

1 Поволно за секого
2 Триглав комплет попуст
3 Асистенција во кој било момент на 0800 90 550
4 Овозможено плаќање на рати
5 Брзо решавање на штети
6 Едноставен начин на обнова на осигурување