Осигурување од незгода

Има работи и настани кои не можеме да ги предвидиме, но со право осигурување можеме да ги намалиме нивните последици.

Многу ретко размислуваме за сопствената безбедност и безбедноста на нашите најблиски. А незгодата е една од тие секојдневни опасности.

Погрижете се можните последици од незгода да не ви бидат голем финансиски терет.

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе