Осигурување на воздушни летала

Летањето никогаш не е предвидливо. Затоа, изберете го најдоброто осигурување и грижете се за безбедноста при полетување, за време на летот и при слетување.

Пред сѐ, погрижете се да направите задолжително осигурување од одговорност за да ја покриете секоја штета предизвикана на трети страни за време на летот, или на земја. Покритие можете да добиете во случај на смрт, траен или делумен инвалидитет, минлива повреда, штета на имот. 

Не заборавајте на каско осигурувањето на воздушните летала (авиони, хидроавиони, едрилици и хеликоптери) , коешто обезбедува покритие при тотална или делумна штета. 

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе